single-image

雷雨田將軍傳略

雷雨田,生於1918年7月21日,雲南曲溪縣館譯人,原名張秉壽,1951年神州赤化後,遁跡滇緬邊區從亊反共復國活動,恐累及家人,而化名雷雨田,詎料四十餘年之異域戰閗生涯,無論中外人士,至親戚友,軍中上下,無不習假成真也。而家人被共黨追溯歴史,強訂所謂成分,終不保而遭屠戳,殊非始料耳。竊生不逢辰,幼生變亂,青少負笈昆明,目睹大中華內憂外患,奮而走南京,投筆從戎以報國,卒業於中央憲校正科生,適逢七七盧溝橋事變,八一三滬戰揭開抗戰序幕。便參予保衛首都南京之戰役,隨後轉徙皖、鄂、湘、黔、川,八年抗戰勝利,日本無條件投降。1946隨軍廣州,接管日軍戰犯。旋回南京服務憲校,又見共黨全面倡亂。剿共戰亊,由於政府內部政爭,人事不調,導致軍事慘敗,甫奉調昆明,昆明又變,故於1951年投身滇緬邊區反共救國軍,溯此歴程,由都會而邊荒,由剿共而反共,由祖國而國外,異域轉戰流徙,怱怱而浪擲光隂四十餘年焉。

必讀! 記。“金三角”- 雷雨田將軍- 香港高登討論區    緬邊區反共大業,為國際政治詭譎多變,加予內部人事不調,雖同屬反共,亦各利益相爭,雖人人閗志如虹,亦難脫時勢局限。至1953年、1961年兩次撤台,極盛一時的反共武力,終被削弱,本軍兩次明令撤台,均奉極峯密示置留,。乃以外受國際壓力,內被人事意見掣肘,報國宏願,不獲申張,於1969年中泰談判協訂,將我移歸泰國全權處理。

適泰共倡亂,我協剿有成,蒙皇恩垂賞入籍,1980年,天縱希公英明,乃以報國壯志難申,遂致憂憤積鬱辭世,我臨危受命,各方奔走,苦撐維持。1981年考柯之役,取得全勝,爭得居留泰國安身立命之信心,際此盱衡國內外局勢,決心自立圖存,改變一貫軍亊優先策略,從事經濟發展,以謀取安定生活。就我山地條件,依照泰政府政策,擬定觀光、農業並重,農業之規劃,融入充實觀光之資源,觀光産業又促進農產品之推銷,故耳,櫻花果木成名,原幹訓班舊址,擗為美斯樂麗所是也。

愛妻朱芸芬,幼名翠英,生於1931年農歷九月六日,雲南滇西龍陵相逢人,神州赤化,隨其母避禍緬甸,亦矢志參予了反國救國軍行列,我倆軍中成婚,生共苦難。死亦同穴也。(雷雨田,撰於賤齡七七之年)

附註:雷雨田將軍,2012年5月28日,在美斯樂逝世,享96高夀。

You may like